متن برای آزمایش پوسته

پیوندها


    هیچ پیوندی برای نمایش وجود ندارد .

موضوعات مطالب


خلاصه قسمت 27 دونگ یی

خلاصه قسمت 27 دونگ یی

 

وقتی رئیس جانگ  به پایتخت برمیگیرده اول بانو جانگ در مورد امپراتور میگه که اون هیچ وقت دست از دونگ یی نکشیده و هنوز داره دنبالش میگرده . رئیس جانگ هم میگه که رئیس سئو داشت در یوجو به سربازا دستور میداد و قدرت این کارو داشت و ما از اونجا فرار کردیم . و گفت که دونگیی هنوز زنده هست و از دستش فرار کرد. و تصمیم میگیرن که همه جا رو تحت نظر داشته باشن و به محض دیدن اون اونو دستگیر کنن.

13459246181 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

خلاصه قسمت 27 دونگ یی

 

وقتی رئیس جانگ  به پایتخت برمیگیرده اول بانو جانگ در مورد امپراتور میگه که اون هیچ وقت دست از دونگ یی نکشیده و هنوز داره دنبالش میگرده . رئیس جانگ هم میگه که رئیس سئو داشت در یوجو به سربازا دستور میداد و قدرت این کارو داشت و ما از اونجا فرار کردیم . و گفت که دونگیی هنوز زنده هست و از دستش فرار کرد. و تصمیم میگیرن که همه جا رو تحت نظر داشته باشن و به محض دیدن اون اونو دستگیر کنن.

13459246181 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

 

از اون طرفم رئیس سئو میاد پایتخت  به امپراتور ماجرا رو میگه  و میگه که رئیس جانگ در یو جو بوده و دونگی رو گرفته و اون فرار کرده امپراتور میخواد که اونو دستگیر کنه و بازجویی کنه که رئیس سئو میگه که  اگر این کارو انجام بدیدم اونم بهونه میاره که دونگیی مجرم بوده و با اتیش زدن خزانه و فرار کردن اون حق داشته چنین کاری انجام بده و دونگیی هم در خطر میوفته. پس تصمیم میگیرن که اول اونو پیدا کنن چرا که مدرک پیش اونه .

13459246182 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459246183 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

دونگیی و بانو سولهی (بانوی مهمانخانه ) به پایتخت میرسن ودر حومه شهر به یک مهمانخانه ای که از دوستان سولهی بوده میرن تا مباشر سولهی بره و وضعیت رو بررسی کنه.

 

13459246184 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459246185 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

چانسو هم به پایتخت میرسه و به خانه ای که با رئیس سئو قرار داشت میره اما میبینه که چند نفر شمشیرزن توی خونه هستن وبلافاصله همشونو به زمین میندازه و شکستشون میده که ناگهان امپراتور از خونه بیرون میاد و روی امپراتور شمشیر میکشه اما رئیس سئو سرمیرسه و میگه که اون امپراتوره . امپراتور از دیدن شمشیر زنی اون تعجب میکنه و بعد رئیس سئو میگه که اون برادر دونگیی هستش که از کوچیکی باهم بزرگ شدن .امپراتور برای اینکه رئیس سئو قدرت کافی داشته باشه مهری رو بهش میده که با اون میتونه هرکاری و دستوری بده تا بوسیله اون بتونه زودتر دونگیی رو پیدا کنه . و نیروهای رئیس سئو هم تمام مناطق رو می گردن اما از دونگ یی خبری پیدا نمیکنن.

13459252511 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459252512 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459252513 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459252514 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459252515 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459255861 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459255862 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459255863 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27
مباشر سولهی بعد از بررسی اوضاع میاد و میگه که تمام ورودی های شهر تحت نظره و دارن دنبال دونگیی میگردن و تصاویر اونو همه جا پخش کردن .

بنابر این دونگیی تصمیم میگیره که با تغییر قیافه خودش و از دروازه ها عبور بده که سولهی و مشاورشم میگن ماتورو تنها نمیزاریم وباهات میایم .

هنگام عبور از دروازه سربازا به اونا مشکوک میشن وبخصوص به دونگیی و میخوان که اونو بررسی کنن که ناگهان .افسر دادگستری میاد و سولهی رو میشناسه و چون اونو میشناسه اونا رو بدون بررسی اجازه ی عبورشو میدن .

 

13459255865 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459255864 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459257751 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459257752 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459257753 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459257754 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

اما درقصر  یه اتفاق دیگه رخ میده .

بانوجانگ که میبینه اعتماد امپراتور به خودشو از دست داده تصمیم به کار خطرناکی میگیره اونم خوردن سم هست.

قراره در بیرون قصر مراسمی با عنوان کرم ابریشم برگزار بشه و بانو جانگ تصمیم میگیره که توی اون مراسم سمی رو بخوره و بعد اونو نوعی بهونه به سوئ قصد علیهش نمایش بده. مراسم برگزار میشه و اون سم رو میخوره وبیهوش میشه و پزشکان به مداواش میرن و حتی امپراتور هم به سراغش میره.

13459257755 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459262681 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459262682 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459262683 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459262684 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459262685 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459265611 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459265612 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459265613 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459265614 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459265615 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459266781 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459266782 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

بعد از ورود دونگیی و سولهی به شهر . مباشر سولهی به سراغ رئیس سئو و چانسو میره تا به اونا خبر اومدن دونگیی رو بده اما میفهمن که اونا سه ماه پیش اخراج و استعفا دادن . وقتی هم به سراغ دوستان یا افرادی که دونگیی اونا رو میشناختن میره مثل دو افسر موسیقی خانه دربار میبینن که اونا رو دارن تعقیب میکنن که نکنه دونگیی به سراغ اونابره . بنابر این دونگیی تصمیم میگیره خودش یه جوری وارد قصر بشه اما جلوی قصر هم دنبال اون هستن و تصویرشو همه جا دارن.

اما میفهمه که قصر به دنبال بانو های رختشوره و به راحتی اونارو میگیره و میره جزو اونا و به عنوان بانوی رختشور وارد قصر میشه . بعد از اینکه وارد قصر میشه وقتی داره توی رخشورخانه کار میکنه پسر رئیس مو سیقی  خانه دربار که از دونگیی از اول سریال خوشش اومده و میخواست ازش خواستگاری کنه از دور میبیندش و باخودش میگه فکر نمیکردم هنوز چنین کسی که هم قیافه دونگیی باشه توی قصر باشه و تصمیم میگیره بعدا به سراقش بیاد.

13459266783 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459266784 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459266785 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459272271 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459272272 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459272273 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459272274 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459272275 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459273261 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459273262 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459273263 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27
وزرای حزب جنوب هم  با امپراتور جلسهتشکیل میدن و نسبت به شرایط اعتراض میکنن و خواستار پیدا کردن و محاکمه عامل سوئ قصد به ملکه میشن.

13459273264 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

دونگیی که حالا وارد قصر شده به یکی از ورودی هایی که به قصر اصلی میرسه سر میزنه و میخواد که از اونجا وارد قصر اصلی بشه تا مدرک رو به امپراتور بده اما وقتی میخواد وارد بشه نگهبانا سر میرسن و نمیزان رد بشه.

13459273265 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459275901 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

13459275902 خلاصه سریال دونگ یی قسمت 27

اینم پایان قسمت 27 سریال دونگ یی.

لینک ثابت